Kontakt

Obsługa wystaw:

ul. Piotra Ściegiennego 42, 70-354 Szczecin
tel./fax 91-350-78-12 środa w godz. 10-16, sobota - 11-16
email: info@fundacja-eureka.edu.pl oraz
tel. 795-111-084 w pozostałe dni oraz poza godzinami wymienionymi powyżej

http://fundacja-eureka.pl
http://fundacja-eureka.edu.pl

Zarząd fundacji:

Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha
al. Wojska Polskiego 109A/10
70-483 Szczecin

KRS 0000446647
NIP: 852-260-12-05
REGON: 321326291

email: fejs.szczecin@gmail.com