zespół

Animatorzy wystaw:

- dr Anna Dąbrowska - a.dabrowska@fundacja-eureka.edu.pl (także sprawy organizacyjne)
- mgr Roman Gwizdek - r.gwizdek@fundacja-eureka.edu.pl
- mgr Katarzyna Leszczyńska - k.leszczynska@fundacja-eureka.edu.pl
- dr Jadwiga Mrozek - j.mrozek@fundacja-eureka.edu.pl
- dr Mateusz Paczwa - m.paczwa@fundacja-eureka.edu.pl
- Aleksandra Ciechanowicz

Obsługa techniczna wystaw:
- mgr Roman Gwizdek - r.gwizdek@fundacja-eureka.edu.pl
- mgr inż. Wiesław Langner - wiesiekl@fundacja-eureka.edu.pl
- mgr Wiesław Siewko - w.siewko@fundacja-eureka.edu.pl